Assignatura pendent a les platges

vigilants a les platges

A Catalunya tenim platges i turistes tot l’any. No és cap novetat. O sí? Com vetllem per la seva seguretat? La seguretat a les platges recau en bona mesura als ajuntaments, tant a nivell de policia local per a la seguretat ciutadana, com per a empreses concessionàries en el salvament aquàtic. Sí, empreses privades.

La clau per a la gran emergència: interoperabilitat

bombers, policia, logística

Les crisis greus, les calamitats, o les catàstrofes naturals són aquelles en les que es produeix un dany molt greu que posa en risc o afecta: persones, béns i/o medi ambient. De fet tècnicament parlant són aquelles en les que les necessitats de la resposta supera de bon principi els dispositius previstos ordinàriament.

Bombers, estructura d’estat?

Bombers pujant a helicòpter

Una de les formes de definir un estat és la de: “organització política que sobre un territori és capaç de garantir-hi uns drets i deures”. En el cas d’un estat democràtic aquests drets i deures fonamentals són clau. Per fer-ho es dissenyen i es desenvolupen les anomenades estructures d’estat. Aquestes estructures han de respondre a […]