Si m’exposo a un risc

Els riscos naturals, com ara inundacions o incendis forestals, són coneguts: sabem que existeixen, podem estimar la seva freqüència o la seva gravetat quan es manifestin, però no sabrem exactament quan i on succeiran.
Tot i així, al nostre territori trobem grans exemples d’incoherència urbanística, i molta gent, indústries i nuclis sencers estan ubicats en llocs vulnerables. Continua la lectura de Si m’exposo a un risc

Com hem de pagar la seguretat civil?

Dins l’Estat espanyol el gruix del finançament dels serveis públics es fa independentment de l’origen dels ingressos. És a dir, per un costat es cobren impostos directes (renda, patrimoni, societats, successions) o indirectes (IVA, combustibles, cànon aigua), i per un altre costat es gasten sota una decisió discrecional en el marc dels pressupostos: tant a sanitat, tant a educació, tant a seguretat, etc.

En altres estats s’intenta que la política fiscal serveixi per potenciar determinades polítiques sectorials. Continua la lectura de Com hem de pagar la seguretat civil?