Sí: per una nova seguretat civil

Autoprotegim-nos. Actuant localment, però amb visió global de país. Hem de crear una nova seguretat civil, útil i eficaç per a la societat del risc en què estem immersos.

Això vol dir que la seguretat civil no pot aspirar a eliminar els riscos. Continua la lectura de Sí: per una nova seguretat civil

Sí: seguretat civil

Quan algú protegeix, se situa de forma poderosa per vetllar, per tenir cura d’algú altre. Quan es parla de protecció civil, vol dir que una administració civil vetlla per a la societat en conjunt.

Això, avui en dia no té sentit, per diversos motius. Continua la lectura de Sí: seguretat civil

Seguretat quilòmetre zero

Quan parlem de tolerància, vol dir que un es posa per sobre de l’altre per acceptar-ne l’existència. Seria millor parlar de respecte, de relació entre iguals.
De la mateixa forma, la protecció en posa un per sobre d’un altre, un que vetlla per l’altre que és subordinat. Però seria millor parlar de seguretat, on tots tenim la nostra visió i paper específics.

Per això, la protecció civil vol dir que algú se situa per sobre d’altres. I precisament el que cal és aconseguir la complicitat i compromís de totes les parts. Continua la lectura de Seguretat quilòmetre zero

El TC retalla més l’autogovern

L’article 132 de l’Estatut d’Autonomia diu que “correspon a la Generalitat la competència exclusiva en matèria de protecció civil”. En base a aquest article, el govern de Catalunya va presentar un recurs al Tribunal Constitucional contra diversos articles de la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, impulsada pel govern espanyol, ja que plantejava dubtes sobre qui havia d’assumir les competències de coordinació de la Protecció Civil a Catalunya. Continua la lectura de El TC retalla més l’autogovern

Si m’exposo a un risc

Els riscos naturals, com ara inundacions o incendis forestals, són coneguts: sabem que existeixen, podem estimar la seva freqüència o la seva gravetat quan es manifestin, però no sabrem exactament quan i on succeiran.
Tot i així, al nostre territori trobem grans exemples d’incoherència urbanística, i molta gent, indústries i nuclis sencers estan ubicats en llocs vulnerables. Continua la lectura de Si m’exposo a un risc