L’ajuda internacional en mans dels estats (17 de maig de 2016)

Davant les catàstrofes, sovint hi ha estats que col·lapsen i persones concretes que ho pateixen.

Veiem com, en alguns casos, els altres estats s’hi impliquen amb normalitat i eficàcia, i en d’altres, hi intervenen només ONG. Continua la lectura de L’ajuda internacional en mans dels estats (17 de maig de 2016)

La clau per a la gran emergència: interoperabilitat (16 de març de 2016)

Una resposta a l’emergència interoperable serà un dels grans reptes que tindran els bombers a la nova República Catalana.

Les crisis greus, les calamitats, o les catàstrofes naturals són aquelles en les que es produeix un dany molt greu que posa en risc o afecta persones, béns i/o medi ambient.

De fet, tècnicament parlant són aquelles en les que les necessitats de la resposta supera de bon principi els dispositius previstos ordinàriament. Continua la lectura de La clau per a la gran emergència: interoperabilitat (16 de març de 2016)

Escalabilitat de les solucions a l’emergència (8 de març de 2016)

Un estat modern ha de tenir els recursos humans i materials per respondre a la quotidianitat de les emergències, amb una xarxa de parcs de bombers distribuïda arreu del territori.

Les emergències són un fenomen quotidià, però alhora són extraordinàries per a qui les viu.

A Catalunya cada dia crema algun pis. O hi ha un accident de trànsit. Cada setmana es perd gent al bosc, o ciclistes cauen en qualsevol corriol. Continua la lectura de Escalabilitat de les solucions a l’emergència (8 de març de 2016)

Bombers, actors de la nova República (2 de març de 2016)

Els bombers catalans reivindiquen el seu paper actiu, com a estructura d’Estat, en l’actual procés de construcció de la República catalana.

Catalunya, al llarg de la seva història, sempre ha tingut una societat civil molt viva i participativa. Continua la lectura de Bombers, actors de la nova República (2 de març de 2016)

Bombers, estructura d’estat (16 de febrer de 2016)

Una de les formes de definir un estat és: “organització política que sobre un territori és capaç de garantir-hi uns drets i deures”. En el cas d’un estat democràtic, aquests drets i deures fonamentals són clau.

Per fer-ho es dissenyen i es desenvolupen les anomenades estructures d’estat. Aquestes estructures han de respondre a situacions de la vida ordinària, però també a les situacions extraordinàries, també en les de crisi. Continua la lectura de Bombers, estructura d’estat (16 de febrer de 2016)