Logo Bombers Escòcia

John Duffy, secretari del sindicat escocès de bombers (22 d’octubre de 2013)

“El nostre servei estarà més ben protegit amb la independència”

L’Scottish Fire and Rescue Service es creà l’abril passat en fusionar-se els 8 cossos de bombers precedents per culpa de la crisi.

L’Scottish Fire and Rescue Service (SFRS) es va crear el passat 1 d’abril. És el resultat del procés de fusió dels vuit serveis de bombers que existien a Escòcia fins a aquell moment. La mesura es va aprovar amb l’Acta de Reforma dels Serveis de la Policia i els Bombers de l’any passat; redactada amb l’objectiu d’adaptar ambdós cossos a la crisi econòmica que també colpeja l’administració britànica. El nou servei escocès, que disposa de 356 parcs i de 8000 bombers, s’ha dividit en tres regions que abasten un territori de 5,2 milions d’habitants. John Duffy és el secretari escocès de l’FBU, la branca local del Fire Brigades Union (FBU), el sindicat de bombers del país.

Bombers per la Independència: Quins són els problemes més greus que pateixen actualment els bombers escocesos?

John Duffy: En aquests moments estem fent front a dos grans problemes. El primer és el de les pensions. És un tema que afecta tot el Regne Unit: el Govern central està imposant al Cos de Bombers i a d’altres sectors públics la revisió de les pensions; una política que va tenir un suport mins, gairebé nul, per part dels escocesos. En segon lloc, amb la política d’austeritat del Govern central s’ha reduït el pressupost per a Escòcia. Això suposa que la partida destinada al servei de bombers s’ha reduït en gairebé 43 milions de lliures (50,7 milions d’euros) entre aquest any i els dos propers. Així, per tal de mantenir el servei, els 8 cossos d’extinció d’incendis i de rescats que hi havia a tot Escòcia s’han fusionat en un de sol. Ara hem d’intentar unificar en una de sola les 8 maneres de fer que existien prèviament.

BxI: La revisió a la baixa de les pensions ja va provocar una vaga dels bombers anglesos i gal·lesos el passat mes de setembre. Els escocesos no us hi vàreu afegir perquè esteu negociant directament amb el Govern de Glasgow. Vosaltres afirmeu estar preocupats perquè Londres amenaça que si Escòcia no canvia el sistema de pensions, el Govern central deduirà 8,4 milions de lliures (98,9 milions d’euros) mensuals de la partida estatal que li pertoca. Sembla que aquest tema forma part d’una política de retallades de molt més ampli abast, perquè el Govern Cameron també està retocant el Sistema de Prestacions, que afecta els subsidis públics als més desafavorits…

JD: No estic d’acord amb aquesta reforma. D’entrada, perquè no està encaminada a reduir l’abús que se’n fa, del sistema. Així, ens trobem amb gent que està malalta de debò o amb discapacitats i que estan sent castigats econòmicament. Però el Sistema del Benestar és competència exclusiva del Govern central, i la reforma que s’està fent és un dels millors exemples de com Escòcia està patint els efectes de les polítiques dutes a terme per un govern que no vàrem escollir els escocesos. Per una altra banda, la reforma del Sistema del Benestar no fa front l’evasió d’impostos, que cada cop suposa més pèrdues per a l’Administració.

 

BxI: El servei de bombers escocès, té plenes competències en tota mena d’emergències?

JD: Hi ha alguns àmbits en què l’Scottish Fire and Rescue Service no hi treballa; per exemple els rescats de muntanya, que acostumen a ser fets per voluntaris locals. I, com Catalunya, Escòcia té mar però el servei guardacostes el té reservat el Govern central; per tant, nosaltres no el fem. Aquí, tenim el telèfon únic d’emergències 999, que activa els cossos de policia, de bombers, sanitaris i guardacostes. Tots ells estan integrats en organismes públics diferents, malgrat que després tots treballem junts.

John Duffy

BxI: Com està organitzat el voluntariat de bombers, a Escòcia?

JD: Aquí tenim molt poques agrupacions de voluntaris; bàsicament es troben en les comunitats més petites i apartades del país. La majoria dels bombers que s’hi dediquen de manera eventual estan subjectes a les mateixes normatives que els que hi treballen full time. Aquí el repte és garantir la disponibilitat de bombers, perquè els voluntaris tenen les seves feines i els seus llocs de treball, de vegades, una mica lluny, i això fa difícil que es pugui disposar de prou gent per sortir a un servei.

BxI: Com es veu el tema de la independència d’Escòcia al sindicat FBU?

JD: L’FBU és una organització sindical d’abast britànic i per tant no ha establert una posició oficial respecte aquesta qüestió; probablement aquesta és la millor actitud que pot adoptar. El problema de les pensions, que estem vivint actualment, ha posat en evidència la dificultat de negociar alhora amb diferents governs sobre la mateixa qüestió. Però també s’ha demostrat que la unió existeix, fins i tot pel damunt de les fronteres. No obstant, els bombers poden constatar que, des de que el servei va ser totalment transferit al Govern escocès, aquí no estem experimentant el mateix nivell de retallades que els nostres col•legues d’Anglaterra. Generalment, els serveis públics estan més ben considerats a Escòcia; la idea de protegir el sistema sanitari, l’educatiu i el judicial és important per a tots; també per als bombers. Així, des del punt de vista corporatiu, el servei quedarà més ben protegit amb la independència.

BxI: Sembla que a Escòcia, els unionistes tenen un clar avantatge quan encara falten 11 mesos per al referèndum sobre la independència. Què creu que canviaria en el servei amb el ‘sí’ en la consulta?

JD: Una de les coses que costa més de fer entendre a la gent és que la independència ens permetrà decidir sobre totes les qüestions, i no pas sobre aquelles que el Govern d’Escòcia té transferides. El Govern que hi hagi, sigui el que sigui, podrà fer les polítiques que consideri més oportunes. I és que ara, el nostre Govern no ens pot garantir com serà una determinada taxa o com es plantejarà l’ensenyament, perquè no en té les competències. Amb la independència, aquells que prendran totes les decisions seran escollits directament pels escocesos i no es dedicaran a treballar en benefici d’altres regions. Tenim al davant una veritable oportunitat de fer les coses de manera diferent, però això comporta la por d’un canvi. Malgrat tot, penso que el més important serà intentar reduir el buit que hi ha entre els més rics i els més pobres, cosa que pot millorar les nostres vides en tots els aspectes. Tinc fe que Escòcia triarà, en el referèndum, determinar el seu propi destí, de manera que puguem decidir quines són les nostres prioritats; crec que serà així!. Pel que fa a mi, treballaré perquè no es gastin diners en guerres que ens són alienes i en armes nuclears; perquè no hi hagi deduccions impositives per a les grans corporacions i privatitzacions de serveis públics enlloc de prioritzar la sanitat, l’ensenyament, la seguretat ciutadana i la creació d’oportunitats per a tots els escocesos.