coordinació

La clau per a la gran emergència: interoperabilitat (16 de març de 2016)

Una resposta a l’emergència interoperable serà un dels grans reptes que tindran els bombers a la nova República Catalana.

Les crisis greus, les calamitats, o les catàstrofes naturals són aquelles en les que es produeix un dany molt greu que posa en risc o afecta persones, béns i/o medi ambient.

De fet, tècnicament parlant són aquelles en les que les necessitats de la resposta supera de bon principi els dispositius previstos ordinàriament. I molt probablement cal que aquests recursos suplementaris i extraordinaris siguin aportats per altres organitzacions, sovint no destinats habitualment a l’emergència.

Així, crisis tan grans i diferents com l’accident nuclear de Fukushima o el terratrèmol d’Haití no s’haguessin pogut abordar sense la concurrència de diferents agències i serveis provinents de diversos estats, això sí amb la capacitat de treballar de forma conjunta i coordinada.

En aquest sentit, hi ha un pal de paller del que es coneix com el sistema de protecció civil, que són els bombers. Aquests han de disposar de personal, coneixement i recursos suficients en contínua avaluació per fer front a les emergències ordinàries. I en cas de situacions de crisis greus, al seu voltant s’hi afegiran altres organitzacions vinculades a l’emergència.

Però per tal que la resposta sigui efectiva, cal, garantir amb fermesa la seva coordinació mitjançant un concepte clau: la interoperabilitat. És a dir que els diferents cossos, agències i serveis puguin treballar de forma integrada i sinèrgica, on les tècniques, eines i capacitats dels uns poden servir als altres i viceversa.

Així com una autoescala de bombers pot permetre fer un escorcoll en alçada a la policia, les furgonetes de transport de policies poden dur a terme el relleu del dispositiu de bombers en un gran incendi forestal. Avui ja ho sabem fer, i ho fem.

Una resposta a l’emergència interoperable serà un dels grans reptes que tindran els bombers a la nova República Catalana.

Bombers per la Independència (ANC)

 

Article publicat al web del Centre d'Estudis Estratègics de Catalunya 16 de març de 2016