La prevenció surt a compte

En molts àmbits les emergències es van reduint progressivament. Exemples en són els accidents de trànsit, els incendis d’indústries i magatzems, o els accidents laborals. Això és degut a que en aquests camps hi ha polítiques preventives clares. En aquests camps s’ha desenvolupat un marc normatiu, un teixit d’empreses de serveis que ajuden a implantar mesures preventives, un conjunt de centres educatius i de recerca que formen a professionals, etc.

De fet, és una mostra més de la maduresa de la nostra societat: molts riscos s’han sabut gestionar, i reduir-los, tant en freqüència com en danys.

senyals de perill

D’aquest recorregut, hi ha diverses parts que se’n beneficien.
Per tant, es podria buscar que una part d’aquest benefici repercutís en els serveis d’emergència, que sempre han d’existir, i han d’estar preparats.

El conjunt d’empreses asseguradores es veuen beneficiades amb la reducció del risc: les primes es calculen en base risc actual, però amb el temps, si va reduint-se el risc i no la prima, aleshores els augmenta el marge. Per això, precisament ja fa anys que existeix un gravamen que les asseguradores auto-liquiden davant el Departament d’Economia de la Generalitat.

Aquest gravamen, és un import relativament baix, i no es pot augmentar significativament sense analitzar la resta de fiscalitat del sector assegurador.

Un altre sector que es beneficia de les polítiques preventives, són precisament el conjunt d’empreses que ofereixen els serveis preventius. Una part de la seva fiscalitat genèrica (IVA o impost de societats per exemple), podria anar també dirigit als serveis d’emergència. Però aquesta opció, per força, es requereix poder integral en la política fiscal.

És a dir, cal ser un estat per poder establir una política fiscal que afavoreixi la seguretat.

 

 

Bombers per la Independència (ANC)