Arxius d'Etiquetes: col·lectiu bombers

Manifest del col·lectiu Bomber de Catalunya

Els darrers dies Catalunya està rebent greus vulneracions de drets i de llibertats fonamentals. Els esdeveniments es succeeixen en una escalada que trepitja els valors democràtics més bàsics. Hem presenciat com s’ha limitat la llibertat d’expressió, de premsa, de reunió, i com s’han repartit amenaces d’inhabilitació, sanció i querelles a càrrecs públics i electes del nostre país.

Manifesto by the Fire Fighters Union of Catalonia

These last few days Catalonia’s basic rights and freedom are being severely violated. The events are escalating by trampling on the most basic democratic values. We witnessed the limitation of freedom of speech, of press, of assembly, as well as the delivery of threats regarding barring, sanctioning and suiting elected public officials of our country.

Manifiesto del colectivo de Bomberos de Catalunya

Los últimos días Catalunya está recibiendo graves vulneraciones de derechos y libertades fundamentales. Los acontecimientos se suceden en una escalada que pisa los valores democráticos más básicos. Hemos presenciado cómo se han limitado la libertad de expresión, de prensa, de reunión, y cómo se han repartido amenazas de inhabilitación, sanción y querellas a cargos públicos […]

Manifesto do colectivo de Bombeiros de Catalunya

Os últimos días Catalunya está a recibir graves vulneracións de dereitos e liberdades fundamentais. Os acontecementos sucédense nunha escalada que pisa os valores democráticos máis básicos. Temos visto como se limitaron a liberdade de expresión, de prensa, de reunión, e como se repartiron ameazas de inhabilitación, sanción e querelas a cargos públicos e electos do noso país.

Catalunyako Suhiltzaile taldearen adierazpena

Azken egunetan Catalunya eskubide eta funtsezko askatasun urratze larriak jasotzen ari da. Gertaera hauek oinarrizko balio demokratikoak zapaltzen dituen igoera batean ari dira ematen. Biltzeko, prentsarako eta adierazpen askatasuna nola mugatu ditutzen ikusi dugu, eta nola mehatxatu dituzten gaitasungabetzearekin eta zigorrarekin gure herriko kargu publikoak.

Manifesto del collettivo Pompieri di Catalogna

In questi giorni passati, la Catalogna riceve gravi violazioni dei diritti e di libertà fondamentali. Gli eventi si svolgono su una scala che infrange i valori democratici più basilari. Siamo stati testimoni a restrizioni della libertà di parola, di stampa, di riunione, e minacce d’ inabilitazione , sanzioni e denunce a funzionari pubblici e rappresentanti […]