Sancions en l’emergència

Massa sovint apareixen comportaments individuals o grupals que posen en perill els actuants o tercers. Aquesta exposició al risc pot generar una activitat més alta als cossos d’emergència.

Un exemple a casa nostra són els rescats de muntanya originats per imprudència. Continua la lectura de Sancions en l’emergència