Ramon Carner, president del Cercle Català de Negocis (26 d’abril de 2013)

“Amb la independència, hem d’esdevenir el motor econòmic de la península Ibèrica; som l’eina per desencallar la UE”

Llicenciat en Econòmiques i fill de Sant Feliu de Codines, Ramon Carner pertany a una família de llarga tradició empresarial. Abans de participar en la fundació del Cercle Català de Negocis (CCN), va crear una empresa de distribució d’aliments i impulsà el naixement de la Xarxa d’Establiments amb Consciència Nacional (XECNA). Dins del CCN, té clar que cal treballar per conscienciar l’empresariat català que la independència és la solució; que s’ha de crear un fort teixit d’empreses per afavorir el creixement econòmic de Catalunya que, alhora, beneficiarà el conjunt de la societat. Ja han editat 3 llibres que expliquen la realitat econòmica del país. Del darrer, “Delenda est Hispania”, ja se n’han fet 8 edicions des de setembre passat.

BxI Ramon, com va néixer el Cercle Català de Negocis (CCN)?

Ramon Carner El CCN el vàrem constituir un grup d’empresaris al 2008 quan vàrem començar a conèixer la magnitud de l’espoli fiscal espanyol, que és molt superior al que indiquen els números oficials. Però és que, a part de l’espoli, aquí hi ha una premeditada actuació per part del Govern de Madrid d’anar influint empreses amb seu a Catalunya perquè marxin d’aquí i s’instal·lin en altres zones industrials de l’Estat; a Madrid o a altres territoris, on després les subvencionen. És el que nosaltres en diem una competència autonòmica deslleial. Amb els diners que paguem, tenim comunitats autònomes sobrefinançades que tenen recursos per subvencionar empreses. Això està passant ara i des de fa molt de temps. Per tant, tenim un espoli fiscal tremend, que equival al 10% del producte interior brut (PIB). Si hi sumem l’espoli de política econòmica, contrària al país, i li afegim també l’espoli mediàtic, que fa que no puguem conèixer la realitat de les coses, acabem amb l’evidència que cal un lobby d’empresaris, de poder econòmic, que expliqui la veritat del que està passant al nostre país. Per això vàrem constituir el CCN, perquè pocs diaris, molt pocs mitjans i molt pocs llibres, al 2008-2009 parlaven clar. I ara, gràcies a la nostra pulsió, de mica en mica tothom ha anat reconeixent que si no patíssim aquest espoli, aquest drenatge fiscal, Catalunya hauria superat la crisi, no hi hauria d’haver retallades i aniríem fent, com tots els països que tenen la nostra dimensió i que a Europa tenen en aquests moments un 10-12% d’atur però no pas un 27% com aquí. No pas un 55% d’atur juvenil!.

Un dels grans drames del país…

L’atur juvenil és el que està matant el nostre país perquè els joves acaben la facultat i a han de marxar a treballar a fora, a un altre país. En aquests moments, per qüestions econòmiques, estem patint el mateix exili de grans professionals que ja vàrem patir fa 70 anys, aleshores per qüestions ideològiques. Estan marxant els millors. I això no és cap bon signe de que el nostre país es recuperi. Continua la lectura de Ramon Carner, president del Cercle Català de Negocis (26 d’abril de 2013)