Si m’exposo a un risc

Els riscos naturals, com ara inundacions o incendis forestals, són coneguts: sabem que existeixen, podem estimar la seva freqüència o la seva gravetat quan es manifestin, però no sabrem exactament quan i on succeiran.
Tot i així, al nostre territori trobem grans exemples d’incoherència urbanística, i molta gent, indústries i nuclis sencers estan ubicats en llocs vulnerables. Continua la lectura de Si m’exposo a un risc