Nous impostos, més seguretat

death and taxes

Dèiem fa uns dies que la política fiscal pot impulsar determinades polítiques.
Així per exemple, les indústries químiques paguen un gravamen si superen un llindar de la manipulació o emmagatzematge de determinades substàncies tòxiques. A moltes els interessa no pagar, o reduir l’import del que paguen, i busquen processos industrials que redueixin les quantitats d’aquestes substàncies perilloses. El resultat és que per estalviar un cost particular, es redueix el risc global, i pel camí, ajudem a finançar els serveis d’emergències.

Però tenim riscos on això no s’aplica.

Els grans incendis forestals es produeixen per l’abandonament massiu dels nostres boscos. Recordem que tenim més del 60% de superfície forestal, i el 80% és privada.

Es podria gravar els propietaris dels boscos on fa més de 10-15 anys on no s’hi fa res. Afavoriríem pastures, generació de biomassa (ens afavoriria major sobirania energètica), i més activitat econòmica a tot el país.

Es pot crear un tribut semblant des de dins el Regne d’Espanya?

No.

No, almenys amb dos esculls: primer, el Tribunal Constitucional ho tombaria. Segon, ens costaria saber qui és el propietari (el Registre de la Propietat i el Cadastre són independents a Espanya, i donen dades contradictòries).

Un altre risc que actualment no té fiscalitat associada és el ferrocarril, en especial pels trams subterranis. Els túnels són un escenari molt desfavorable als bombers. Qualsevol accident en un túnel ferroviari pot implicar moltes desenes de bombers en la seva intervenció, que han d’arribar en poc temps i amb un material específic i car. Algú s’imagina ADIF pagant un tribut a la Generalitat de Catalunya?

Daltra banda, qualsevol nou tribut hauria d’anar acompanyat de la reducció o eliminació d’algun altre. Decisions que tampoc podem fer des de l’autonomia infrafinançada.

I és que per poder revertir situacions actuals de risc, necessitem esdevenir un estat.

I que quan tinguem el nou estat, puguem replantejar-nos moltes de les barreres mentals que heretem.

 

Bombers per la Independència (ANC)